Obiectivul general al proiectului vizează 

 Dezvoltarea abilităților cognitive și non-cognitive ale elevilor din Liceul Tehnologic Auto,Craiova în vederea îmbunătățirii frecvenței, performanțelor și integrării școlare.


Obiectivele specifice ale proiectului

  • OS1. Implicarea a 30% din elevi în activități educaționale de pregătire pentru examenele finale și de sprijin (coaching/consiliere), pe parcursul proiectului, în vederea îmbunătățirii ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat a elevilor liceului în medie cu min. 2% pe an școlar (minim 6-8% pe parcursul celor 4 ani.)

  • OS2 Dezvoltarea abilității de comunicare, a aptitudinilor și competentelor antreprenoriale gestionarea reacțiilor socio-emoționale, dezvoltarea personalității din punct de vedere profesional și identificarea factorilor motivaționali în alegerea profesiei pentru minim 30 % elevi în activități de coaching/consiliere desfășurate în parteneriat de către profesorii - elevii - părinții, pe parcursul a 4 ani.

  • OS3. Creșterea atractivității față de școală prin participarea unui număr de minim 15% elevi anual la activități extracurriculare în vederea dezvoltării competențelor non-cognitive, într-un mediu nonformal, pe parcursul proiectului.