II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

II.1. Excursii de documentare și recreere  

la diferite obiective turistice, oferite ca premii pentru implicarea voluntară în activități ale proiectului sau a rezultatelor deosebite în pregătirea școlară; Aceste excursii au caracter aplicativ (interdisciplinaritate: geografie-biologie-istorie) și urmăresc îmbinarea cunoașterii științifice cu refacerea echilibrului fizic și psihic al elevilor, prin folosirea timpului liber într-un mod util și plăcut. Ca urmare a acestei activități, elevii participă la procesul de instruire (îmbunănătățirea cunoștiințelor teoretice la geografie /biologie, culegerea unor informații legate de trecutului nostru istoric), dar și procesul de recreere (refacerea echilibrului fiziologic, metabolic, psiho-emoțional, dezvoltarea unor sentimente de ocrotire și păstrare a frumuseților naturii).

II.2 Drumeții pentru cunoașterea mediului biogeografic 

Prin această activitate ne propunem să desfășurăm deplasări de scurtă durată, de o zi (drumeții) în localitate sau în afara localității. Activitatea vizează deplasarea în aer liber pentru recreere, dar și formarea unor capacități, atitudini și valori noi, ce vor avea implicații asupra personalității elevilor și a modului, cum se pregătesc pentru viață. Urmarea acestei activități este cunoașterea orizontului local sau împrejurimilor localității, respectiv a unor obiective naturale sau antropice, precum și recreerea și asigurarea elevilor de odihnă instructivă și sănătoasă, restabilirea forțelor și capacității de muncă intelectuală, beneficiind de factorii naturali (soare, apă, aer). Elevii vor fi implicați prin - observații directe, identificarea unor specii de plante și animale, fenomene naturale sau antropice, colectări de roci, foto.

 II.3. Vizite (muzee, școli, firme) 

 Prin acestă activitatea se vor realiza deplasări, vizite de studiu la diferite: obiective culturale (ex. Muzeul de istorie); stiințifice (ex. Muzeul de Științe ale naturii); economice (ex. fabrici) instituții (ex. facultăți), în localitate sau în afara acesteia. Activitatea urmărește îmbogățirea nivelului de cunoaștere, precum și formarea unor capacități ale elevilor de a reflecta asupra lumii și formarea unui absolvent care să decidă asupra propriei cariere.

II.4. Vizionări piese de teatru 

Activități realizate împreună cu profesorii diriginți și cu profesorii implicați în activitățile remediale, cu scopul de a dezvolta abilitățile de viață ale elevilor, de a crea relaționarea necesară și socializarea elevilor și a acestora cu cadrele didactice, creșterea încrederii și dezvoltarea unei discipline,sociale necesare pentru o bună funcționare a pregătirii suplimentare a echipelor de lucru.