II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

II.1. Excursii de documentare și recreere  

la diferite obiective turistice, oferite ca premii pentru implicarea voluntară în activități ale proiectului sau a rezultatelor deosebite în pregătirea școlară; Aceste excursii au caracter aplicativ (interdisciplinaritate: geografie-biologie-istorie) și urmăresc îmbinarea cunoașterii științifice cu refacerea echilibrului fizic și psihic al elevilor, prin folosirea timpului liber într-un mod util și plăcut. Ca urmare a acestei activități, elevii participă la procesul de instruire (îmbunănătățirea cunoștiințelor teoretice la geografie /biologie, culegerea unor informații legate de trecutului nostru istoric), dar și procesul de recreere (refacerea echilibrului fiziologic, metabolic, psiho-emoțional, dezvoltarea unor sentimente de ocrotire și păstrare a frumuseților naturii).

In  perioada 27-29 mai 2019 26 elevii din cadrul proiectului au beneficiat de excursia cu caracter aplicativ pe traseul : Craiova-Bran-Râșnov-Brașov-Predeal-Bușteni- Sinaia-Târgoviște-Craiova.

Obiective turistice: Mausoleul "Mateiaş"-Valea Mare Pravăţ, Castelul Bran, Cetatea Râșnov, Dino Parc Râșnov, Biserica Negră Brașov, Cabana Trei Brazi, Castelul Peleș, Curtea Domnească din Târgoviște

II.2 Drumeții pentru cunoașterea mediului biogeografic 

Prin această activitate ne propunem să desfășurăm deplasări de scurtă durată, de o zi (drumeții) în localitate sau în afara localității. Activitatea vizează deplasarea în aer liber pentru recreere, dar și formarea unor capacități, atitudini și valori noi, ce vor avea implicații asupra personalității elevilor și a modului, cum se pregătesc pentru viață. Urmarea acestei activități este cunoașterea orizontului local sau împrejurimilor localității, respectiv a unor obiective naturale sau antropice, precum și recreerea și asigurarea elevilor de odihnă instructivă și sănătoasă, restabilirea forțelor și capacității de muncă intelectuală, beneficiind de factorii naturali (soare, apă, aer). Elevii vor fi implicați prin - observații directe, identificarea unor specii de plante și animale, fenomene naturale sau antropice, colectări de roci, foto.

1 iunie 2019, 17 elevi au fost în drumeție pe traseul Craiova (județul Dolj) - Dubova (județul Mehedinți) și retur 

Obiective turistice: Manastirea Mraconia, Cazanele Dunarii, Statuia regelui dac Decebal, Podul lui Traian, Parcul Natural Portile de Fier

 II.3. Vizite (muzee, școli, firme) 

 Prin acestă activitatea se vor realiza deplasări, vizite de studiu la diferite: obiective culturale (ex. Muzeul de istorie); stiințifice (ex. Muzeul de Științe ale naturii); economice (ex. fabrici) instituții (ex. facultăți), în localitate sau în afara acesteia. Activitatea urmărește îmbogățirea nivelului de cunoaștere, precum și formarea unor capacități ale elevilor de a reflecta asupra lumii și formarea unui absolvent care să decidă asupra propriei cariere.

1 iunie 2019-Muzeul Porțile de Fier

II.4. Vizionări piese de teatru 

Activități realizate împreună cu profesorii diriginți și cu profesorii implicați în activitățile remediale, cu scopul de a dezvolta abilitățile de viață ale elevilor, de a crea relaționarea necesară și socializarea elevilor și a acestora cu cadrele didactice, creșterea încrederii și dezvoltarea unei discipline, sociale necesare pentru o bună funcționare a pregătirii suplimentare a echipelor de lucru.

În 27 mai 2019, la Teatrul National ,,Marin Sorescu,, Craiova 15 elevii au vizionat spectacolul  "Caragiale Best Of" dedicat elevilor de clasele V-XII ce cuprinde o serie de scene din operele studiate în scoală.

Lache și Mache rămân corigenți și realizează că singura șansă de promovare este să învețe materia. Convinși că măcar unul dintre subiecte o să fie de I.L. Caragiale, se apucă să repete împreună operele scriitorului incluse în programa școlară. "O scrisoare pierdută", "Dl. Goe", "Vizită", "În vreme de război" , "Boul și vițelul" nu mai par așa greu de reținut atunci când ai companie la învățat. 

Un spectacolul de Vlad DRĂGULESCU, după texte de I.L Caragiale

Adaptare text: Vlad Drăgulescu, Claudiu Mihail și Cătălin Miculeasa