I. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

I.1. Lecții de pregătire suplimentară/remedială la disciplinele pentru susținerea examenului de Bacalaureat


Obiectivul specific vizat: 

OS1. Implicarea a 30% din elevi în activități educaționale de pregătire pentru examenele finale și de sprijin (coaching/consiliere), pe parcursul proiectului, în vederea îmbunătățirii ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat a elevilor liceului în medie cu min. 2% pe an școlar (minim 6-8% pe parcursul celor 4 ani.)

Resursele umane: profesori de specialitate

Rolurile, atribuțiile și responsabilitățile celor implicați:

-Pregătirea și organizarea orelor de pregătire suplimentară la materiile de Bacalaureat (limba și literatura română, matematică, biologie, istorie, geografie, etc.)

  • Realizarea de teste inițiale, aplicarea, evaluarea acestora și stabilirea tematicii și alte materiale de lucru personalizate, pe nivel de clasă.

Durata: -durata unei activități de pregatire suplimentară/remedială la disciplinele: Limba și literatura română, matematică este de 1 h/ședință pentru clasele a IX-a și a X-a, 20-25 sedințe anual/grupă de 10 elevi și 2h/ședință pentru clasele a XI-a și a XII-a, 20-25 ședințe anual/grupă de 10 elevi.

-durata unei activități de pregatire suplimentară/remedială la disciplinele: Geografie, Biologie, Istorie este de 2 h/ședință pentru clasa a XII-a, 11-18 sedințe anual/grupă de 10 elevi.

Activitățile se vor realiza după un program stabilit de fiecare profesor de specialitate, săptămânal sau maxim de 2 ori pe săptămână în perioada activității școlare. La cererea elevilor și disponibilitatea profesorilor se pot realiza activități și pe perioada vacanțelor școlare, fără a depăși un număr de 6 ore/săptămână/materie.

Locul de desfășurare: Sălile de clasă și cabinetele școlare.


Lecții de pregătire suplimentară/remedială
2019-2020

Lecții de pregătire suplimentară/remedială

2018-2019

Diurnă pentru elevi
2019-2020

Diurnă pentru elevi 

2018-2019

I.2. Activități de consiliere/coaching desfășurate în parteneriat de către profesori - elevi - părinți în vederea dezvoltării abilității de comunicare, aptitudinilor și competențelor antreprenoriale gestionarea reacțiilor socio-emoționale, dezvoltarea personalității din punct de vedere profesional și identificarea factorilor motivaționali în alegerea profesiei

  Obiectivele specifice vizate: 

OS1. Implicarea a 30% din elevi în activități educaționale de pregătire pentru examenele finale și de sprijin (coaching/consiliere), pe parcursul proiectului, în vederea îmbunătățirii ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat a elevilor liceului în medie cu min 2% pe an școlar (minim 6-8% pe parcursul celor 4 ani). 

OS2.Dezvoltarea abilității de comunicare, a aptitudinilor si competentelor antreprenoriale gestionarea reacțiilor socio-emoționale, dezvoltarea personalității din punct de vedere profesional și identificarea factorilor motivaționali în alegerea profesiei pentru minim 30 % elevi în activități de coaching/consiliere desfășurate în parteneriat de către profesorii - elevii - părinții, pe parcursul a 4 ani. 

 Aceste activități sunt pe parcursul celor 4 ani ai proiectului pe temele: Autocunoaștere și dezvoltare personală; Gestionarea emoțiilor; Personalitate și profesie; Factori motivaționali în alegerea profesiei pentru a crește motivația acestora pentru învățare și a realiza o colaborare mai bună între elevi și profesorii școlii. Dacă aceste activități nu sunt atractive elevii nu participă în mod voluntar la activitățile remediale și de sprijin, stima lor de sine nefiind dezvoltată la un nivel la care să valorizeze învățarea. Tema ,,Autocunoastere si dezvoltare personal" are ca grup țintă elevi de clasa a IX-a. Activitatea are ca obiectiv dezvoltarea abilității de comunicare, gestionarea reacțiilor socio-emoționale, creșterii stimei de sine, a motivării elevilor pentru a participa la diferite activități ale proiectului, atât la cele extrașcolare cât și la activitățile remediale și de pregătire suplimentară în vederea creșterii ratei de absolvire și a promovabilității la BAC. Tema ,,Gestionarea emoțiilor" are ca grup țintă elevi de la clasa a X-a. Activitatea are ca obiectiv dezvoltarea abilității de comunicare, gestionarea reacțiilor socio-emoționale.

Consiliere/coaching
2019-2020

Consiliere/coaching

2018-2019