I. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE 

III.1 Amenajarea și dotarea laboratorului multimedia


Obiectivul specific vizat:

OS3. Creșterea atractivității față de școală prin participarea unui număr de minim.15% elevi anual la activități extracurriculare în vederea dezvoltării competențelor non-cognitive, într-un mediu nonformal, pe parcursul proiectului.

  • Resursele umane: Profesori de specialitate, responsabil achiziții, părinți. 
  • Resurse materiale/ logistice implicate necesare amenajării sălii de laborator multimedia: achiziționarea de 28 laptopuri, 1 videoproiector, 1 imprimanță, 1 copiator (multifuncțională), softuri educaționale (licențe) pentru realizarea laboratorului multimedia. 
  • Rolurile, atribuțiile și responsabilitățile celor implicați: Responsabilul cu achizițiile va realiza un necesar de materiale și va colecta ofertele în vederea realizării achizițiilor de materiale și a implementării lucrărilor 
  • Durata: Primii 2 ani de desfășurare a proiectului.
  • Locul de desfășurare: Sală de clasă amenajată de minim 30 m2.
  • Beneficiarii activității: elevii claselor IX-XIII, profesorii liceului.


 Copiator (multifuncțională) și laptop cu soft cu licență inclusă